CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ HƯNG THỊNH

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Mua Bán Container Lạnh

Xem Thêm

Cho Thuê Container Lạnh

Xem Thêm

Bảo Trì Sửa Chữa Container

Xem Thêm

Hưng Thịnh container được thành lập vào năm 2007  kinh nghiệm và sự đam mê  trong việc triển khai và thực hiện các công việc dịch vụ container mà đặc biệt là dịch vụ container lạnh. Những điểm mạnh giúp cho các dịch vụ container mà Hưng Thịnh có khả năng cạnh tranh trên thị trường.